Veiklos kryptys

Pradinė centro misija buvo sustiprinti dingusių žmonių paiešką, teikti psichologinę ir emocinę paramą dingusiųjų artimiesiems.

Šiuo metu centras išplėtė savo veiklos sritis:

 • Dingusių be žinios žmonių paieškos suaktyvinimas;
 • Kompleksinė pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis;
 • Švietėjiška prevencinė veikla;
 • Teisinės bazės tobulinimas;
 • Problemų viešinimas;
 • Karštosios linijos dėl dingusių vaikų 116000 koordinavimas.

 

Šiuo metu veikianti karštoji linija 116000 dėl dingusių vaikų, padeda užtikrinti mūsų teikiamos pagalbos prieinamumą visu paros metu. Dingusių žmonių artimųjų paramos centras bendradarbiauja su policija ir bendruoju pagalbos centru, kurie suteikia informaciją apie mūsų veiklą nukentėjusiesiems. Vaikų dingimo, pagrobimo ar pabėgimo atvejais mes priimame skambučius, nukreiptus iš bendrojo pagalbos centro ir teikiame informaciją, emocinę paramą skambinantiesiems bei esant poreikiui platiname skelbimus apie dingusiuosius.

Nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis teikiame paramą maistu, drabužiais ar laikinu apgyvendinimu. Taip pat padedame gauti teisines, medicinines ar psichologines konsultacijas, siekiant padėti nukentėjusiesiems integruotis į visuomenę. 

Mūsų veikla yra plačiai pripažinta ir teigiamai įvertinta Lietuvoje ir užsienyje. Keli iš gautų apdovanojimų:

 • Centro veikla, įgyvendinant 2004 – 2008 m. Valstybinę programą prieš prekybą žmonėmis, Centro vadovei įteiktas LR Vidaus reikalų ministerijos vardinis medalis, 2008 m.
 • Centro vadovė Ona Gustienė nominuota “Metų moters rinkimuose”, organizuojamose žurnalo „Moteris“ ir apdovanota “Nematomo darbo“ kategorijoje, 2010 m.
 • JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro apdovanojimas už ypatingus nuopelnus teisingumo ir socialinės pažangos srityje (UNODC „United Nations Vienna Civil Society Award"), 2002 m.;
 • LR Vidaus reikalų ministro padėkos raštas už įvykdytą projektą nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje, 2006 m.;
 • LR Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos ir NVO konfederacijos vaikams Padėka už nuoširdžią pagalbą, padedant Lietuvos vaikams, 2006 m.;
 • Centro vadovė Ona Gustienė nominuota „Lietuvos Garbė" nominacijai už veiklą prieš prekybą žmonėmis, 2007 m.