Mūsų projektai

Dingusių žmonių šeimų paramos centro įvykdyti ir vykdomi projektai:

Nr. Projekto pavadinimas Finansuojanti organizacija Projekto vykdymo laikas
1. Dingusių žmonių ieškojimo suaktyvinimas Atviros Lietuvos Fondas 1996 10 – 1997 03
2. Žmonių dingimo prevencija Jungtinių Tautų Vystymo Programa 1996 12 – 1997 04
3. Visuomenės informavimas ir ginamoji veikla prieš Lietuvos piliečių grobimą JAV Baltijos Fondas 1997 04 – 1998 04
4. Visuomenės informavimas apie prekybą žmonėmis Lietuvoje ir šio reiškinio prevencija Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1997 06 – 1997 12
5. Policijos ir visuomenės ryšių stiprinimas Jungtinių Tautų Vystymo Programa 1997 11 – 1998 06
6. Žmonių dingimo prevencija bei kova prieš moterų įtraukimą į sekso verslą jų pardavimą Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 1998 05 – 1999 04
7. Socialinė, teisinė, moralinė, psichologinė pagalba dingusių žmonių artimiesiems Vilniaus m. savivaldybės socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centras 1998 04 – 1998 12
8. Dingusių Lietuvos žmonių paieška INTERNET'o pagalba Atviros Lietuvos Fondas 1998 06 – 1998 12
9. Deportuotų merginų iš užsienio reintegracija į visuomenę ir veikla prieš prekybą moterimis bei vaikais Vilniaus m. savivaldybės socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centras 1999 05 – 1999 12
10. Moterų pardavimo sekso verslui prevencija Amerikos centras 1998 11 – 1999 11
11. Prekyba moterimis: aukų reintegracija ir prevencija Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 1999 05 – 1999 12
12. Prekybos moterimis prevencija ir aukų reintegracija Phare Lien Programa 1999 07 – 2000 07
13. Prekybos žmonėmis aukų reintegracija Pasaulio religinių moterų bendruomenių Vokietijos komitetas 1999 06 – 2000 06
14. Prekyba moterimis ir vaikais: aukų reintegracija ir prevencija Vilniaus m. savivaldybės socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centras 2000 05 – 2000 12
15. Prekybos moterimis bei vaikais prevencija Olandijos ambasada 2000 04 – 2001 03
16. COATNET Europos Caritas 2001 04 – 2003 04
17. Prekyba moterimis ir vaikais: aukų integracija ir prevencija Bendradarbiaujantys Nyderlandų fondai Centrinei ir Rytų Europai 2000 07 – 2001 06
18. Prekybos žmonėmis aukų reintegracija Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 09 – 2000.12
19. Prekybos moterimis prevencija Foreningen Roskildefonden 2000 10 – 2001 04
20. Prekybos žmonėmis aukų reintegracija (prieglaudos įrengimas) Danijos ambasada 2000 11 – 2001 06
21. Prekybos žmonėmis aukų reintegracija (prieglaudos įrengimas) Didžiosios Britanijos ambasada 2001 02 – 2001 08
22. Prekybos moterimis aukų reintegracija Vilniaus m. savivaldybės socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centras 2001 04 – 2001.12
23. Prekybos moterimis aukų reintegracija Lietuvos respublikos vyriausybė 2001 06 – 2001 12
24. Prekybos žmonėmis integracija Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos Biuras 2001 06 – 2001 12
25. Prekybos žmonėmis prevencija Atviros Lietuvos fondas 2001 05 – 2002 05
26. Prekybos žmonėmis prevencija Amerikos centras( JAV ambasados demokratijos komisija) 2001 07 – 2002 06
27. Prekybos žmonėmis aukų reintegracija į visuomenę ir dingusių žmonių paieškos suaktyvinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 04 – 2002 12
28. Prekybos moterimis aukų reintegracija ir prevencija Vilniaus m. savivaldybės socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centras 2002 07 – 2002 12
29. Švietėjiška-prevencinė veikla prieš prekybą žmonėmis (rusakalbiam jaunimui) Vokietijos ambasada Lietuvoje 2002 09 – 2002 12
30. Švietėjiškas darbas mokyklose prieš prekybą žmonėmis ( lietuviškose- lenkiškose –rusiškose mokyklose) Norvegijos ambasada Lietuvoje 2002 09 – 2003 06
31. Tarptautinės iniciatyvos merginoms JAV Darbo departamentas 2002 05 - 2003 08
32. Prekybos žmonėmis prevencija Atviros Lietuvos fondas 2003 01 -2003 12
33. Tarptautinis bendradarbiavimas užtikrinant gydymo paslaugas sekso darbuotojams ir prekybos žmonėmis aukoms Norvegijos PRO - SENTRET OSLO KOMMUNE 2002 12 03 – 2003 12
34. Prekybos žmonėmis prevencija ir aukų reintegracija LR Vyriausybė 2003 04 - 2003 12
35. Prekybos žmonėmis aukų reintegracija Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius 2003 04 - 2003 12
36. Prekybos moterimis prevencija Lietuvoje Tarptautinė Migracijos Organizacija 2003 04 - 2004 04
37. Maisto banko akcija Savanoriai ir Lietuvos visuomenė 2003 11 28 - 29
38. Tarptautinė organizacija: bendradarbiavimas tarp teisėsaugos institucijų, NVO ir visuomenės prieš prekybą žmonėmis (AGIS) Europos komisija 2003 12 30 - 2004 12 19
39. Krikščioniški veiksmai prieš prekybą moterimis (CAT II) Bažnyčių komisija migrantams Europoje 2003 12 01 - 2005 03 31
40. Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje "Gelbėkit vaikus" Švedija, Alandų salų Taikos institutas 2004 02 01 - 2004 12 31
41. Pagalba moterims - sekso darbuotojoms: prievartos prevencija ir parama smurto aukoms Mama Cash 2004 01 23 - 2005 01 23
42. Konferencija: "Prekybos žmonėmis ir aukų reintegracijos problemos Lietuvoje" (kartu su LR Seimo Žmogaus Teisių Komitetu) Alandų salų Taikos institutas; Švedijos organizacija "Gelbėkit vaikus"; UAB Parkevita 2004 03 25
43. Prekybos žmonėmis prevencija ir aukų reintegracija Carnegie Social Initiative 2004 02 - 2005 02
44. Prekybos žmonėmis prevencija ir aukų reintegracija Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius 2004 03 - 2004 12
45. Prekybos žmonėmis prevencija ir aukų reintegracija LR Vyriausybė 2004 03 - 2004 12
46. Prevencinė švietėjiška veikla prieš prekybą žmonėmis Amerikos centras 2004 08 01 - 2005 05 30
47. Prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukų reintegracija bei parama rizikos grupių merginoms Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos Biuras 2004 08 15- 2005 06 15
48. Pagalba be žinios dingusių žmonių šeimoms ieškant jų artimųjų LR Vyriausybė 2004 08- 2004 12
49. Maisto banko akcija Savanoriai ir Lietuvos visuomenė 2004 11 26-27
50. AGIS "Informacija apie vykdomą prevencinį darbą" Europos komisija 2004 12 10 - 2005 12 09
51. EQUAL I etapas LR Vyriausybė ir Europos Socialinis fondas 2004 12 01 - 2005 06 01
52. Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje Alandų salų taikos institutas, "Gelbėkit vaikus" 2005 02 01 - 2005 12 31
53. EQUAL 2 etapas LR Vyriausybė ir Europos Socialinis fondas 2005 06 01 - 2007 11 30
54. Prekybos žmonėmis aukų reintegracija ir prekybos žmonėmis prevencija Carnegie Social Initiative 2005 06 10- 2006 06 10
55. Prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos aukų reintegracija į visuomenę bei prevencinė veikla" LR Vyriausybė 2005 08 01 - 2005 12 31
56. EQUAL „Išeitis tau“ LR vyriausybė ir Europos Socialinis fondas 2005 01 17 - 2007 12 31
57. Childoscope 7/25 - Integruotos Europos politikos skatinimas mažumų dingimo ir seksualinės eksplotacijos srityje Kipre, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Slovakijoje, Slovėnijoje Europos Komisijos Daphne projektas 2005 11 01 - 2006 11 01
58. Visuomeninių organizacijų dirbančių vaikų dingimo ir seksualinio išnaudojimo srityje duomenų bazė Europos Komisijos Daphne projektas 2005 09 - 2006 09
59. Pagalba nukentėjus nuo prekybos žmonėmis, bei prevencinė veikla Lietuvos vaikų globos namuose ir internatinėse mokyklose LR Vyriausybė, Prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės 2005-2008 metų programa 2006 03 – 2006 12
60. Nebėk iš namų. Prevencija ir pagalba dingus vaikui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2006 09 – 2006 12
61. EQUAL III etapas

Prekybos žmonėmis aukų integracija ir reintegracija į darbinę visuomenę
LR Vyriausybė ir Europos Socialinis fondas 2007 05 – 2008 06 30
62. Prekybos žmonėmis prevencija Carnegie socialinė iniciatyva 2006 10 01 – 2007 10 31
63. Feed – Back projektas Europos komisijos Daphne projektas 2007 05 – 2008 06
64. Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje Alandų salų taikos institutas, "Gelbėkit vaikus" 2004 01 01 – 2007 12 31
65. Pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir prevencinė veikla Lietuvoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2007 03 – 2007 12 31
66. EQUAL „Išeitis tau“ LR vyriausybė ir Europos Socialinis fondas 2005 01 17 - 2007 12 31
67. EQUAL „Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų moterų integracija“ LR vyriausybė ir Europos Socialinis fondas 2004 12 01 – 2007 11 31
68. Prevencinis darbas vaikų globos įstaigose Didžiosios Britanijos amasada 2007 09 01 – 2008 03 31
69. Pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir prevencinė veikla Lietuvoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2008 03 17 – 2008 12 31
70. EQUAL III etapas

Prekybos žmonėmis aukų integracija ir reintegracija į darbinę visuomenę
LR Vyriausybė ir Europos Socialinis fondas 2007 06 02 – 2008 06 30
71. Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje Alandų salų taikos institutas, "Gelbėkit vaikus" 2008 04 – 2008 04
72. EQUAL „Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų moterų integracija“ LR vyriausybė ir Europos Socialinis fondas 2007 06 02 – 2008 06 30
73. Kova prieš prekybą žmonėmis AK Kipro 2007 11 01 – 2008 05 01
74. Kova prieš prekybą žmonėmis Carnegie Social Initiative 2007 10 01 – 2008 10 01
75. Prekybos žmonėmis aukų sugrąžinimas Kvinnoforum 2008 01 01 – 2008 09 01
76. Prevencinė veikla prieš prekybą žmonėmis JAV Ambasada 2009 05 06 – 2009 07 31
77. Prevencinė edukacinė veikla prieš prekybą žmonėmis Aukok.lt 2009 09 08 – 2010 09 08
78. Prevencinė veikla prieš prekybą žmonėmis Thunberger šeimos lėšos (Švedija) 2009 05 01 – 2010 04 30
79. Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje Emmaus Europe 2009 07 23 – 2009 12 31
80. Prekybos žmonėmis aukų integracija Alandų salų taikos institutas, "Gelbėkit vaikus" 2009 09 01 – 2009 11 30
81. Informacinė švietėjiška-prevencinė veikla Carnegie Social Initiative 2008 10 01 – 2009 09 30
82. Tarptautinės be žinios dingusių vaikų dienos paminėjimas JAV ambasada Vilniuje 2010 05
83. Prekybos žmonėmis aukų integracija Switzerland IOM 2010 03 – 2010 09
84. Prekybos žmonėmis, išnaudojimo ir vergijos stebėjimo mechanizmas, įgyvendinamas NVO, atstovaujančių ES valstybes-nares E-Notes, Italija 2010 04 01 – 2010 10 10
85. Informacinė švietėjiška-prevencinė veikla Carnegie Social Initiative 2009 10 01 – 2010 09 30
86. Prevencinė šviečiamoji veikla sąmoningumui apie prekybą žmonėmis kelti Nyderlandų Karalystės ambasada 2010 06 01 – 2010 12 31
87. Prekybos žmonėmis prevencija Thunberger šeimos lėšos (Švedija) 2010 05 01 – 2011 04 30
88. Pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir prevencinė veikla Lietuvoje
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2010 07 01 – 2010 12 31
89. Prekybos žmonėmis aukų integracija meno terapijos pagalba
Jungtinės Tautos 2010 09 01 – 2010 12 31
90. Prekybos žmonėmis prevencija Carnegie Social Initiative 2010 10 01 – 2011 01 31
91. Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje Emmaus Europe 2010 04 – 2011 04
92.
„Pasiklydę internetiniame pasaulyje“

(org. “Lost in cyber world“)
Europos Komisija
2010 02 01 – 2012 02 01
93.
Tarptautinės be žinios dingusių vaikų dienos paminėjimas
JAV Ambasada Vilniuje
2011 04 - 2011 05
94.
Pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos, jų grąžinimui į visuomenę ir darbo rinką bei prevencinė veikla Lietuvoje
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2011 04 – 2011 12 31
95.
Prekybos žmonėmis aukų integracija meno terapijos pagalba
Jungtinės Tautos 2011 04 – 2011 12
96. Merginų gebėjimų Stiprinimas Lietuvoje Emmaus Europe 2011 04 – 2012 04
97 „No for prostitution and human trafficking during „Eurobasket 2011“ (Mes prieš prostituciją ir prekybą žmonėmis Europos krepšinio čempionato metu)
JAV Ambasada Vilniuje ir Nyderlandų Karalystės Ambasada Vilniuje
2011 07 – 2011 09 30
98 Pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos, jų grąžinimui į visuomenę ir darbo rinką bei prevencinė veikla Lietuvoje
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2012 04 – 2012 12 31
99 Merginų gebėjimų Stiprinimas Lietuvoje Emmaus Europe 2012 04 – 2013 04
100 Tarptautinės be žinios dingusių vaikų dienos paminėjimas
JAV Ambasada Vilniuje
2012 05 – 2012 05
101 "Sprendžiame kartu". Naujų patalpų renovacija, kad būtų galima teikti ilgalaikę reikalingą pagalbą prekybos žmonėmis aukoms Emmaus Europe 2013 - 
102 Daphne projektas. Karštoji linija dėl dingusių vaikų 116000. Europos komisija, Daphne III programa 2014 - 
103 Mokymai teisėsaugos ir policijos pareigūnams apie prekybą žmonėmis JAV Ambasada Vilniuje 2014 02 - 2014 05