Misija ir tikslas

Mūsų misija - siekti išspręsti žmonių dingimo ir prekybos žmonėmis problemas.

 

Mūsų tikslas - mažinti be žinios dingusių žmonių ir nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, ypač nepilnamečių, skaičių Lietuvoje, informuojant visuomenę, vykdant prevencinę veiklą, teikiant visapusišką pagalbą nukentėjusiems ir jų šeimoms.