Veiklos ataskaitos

Bal 02 2013

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Mūsų projektai

Saus 15 2013

Dingusių žmonių šeimų paramos centro įvykdyti ir vykdomi projektai:

Skaityti daugiau: Mūsų projektai

Veiklos kryptys

Lap 15 2012

Pradinė centro misija buvo sustiprinti dingusių žmonių paiešką, teikti psichologinę ir emocinę paramą dingusiųjų artimiesiems.

Šiuo metu centras išplėtė savo veiklos sritis:

 • Dingusių be žinios žmonių paieškos suaktyvinimas;
 • Kompleksinė pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis;
 • Švietėjiška prevencinė veikla;
 • Teisinės bazės tobulinimas;
 • Problemų viešinimas;
 • Karštosios linijos dėl dingusių vaikų 116000 koordinavimas.

 

Šiuo metu veikianti karštoji linija 116000 dėl dingusių vaikų, padeda užtikrinti mūsų teikiamos pagalbos prieinamumą visu paros metu. Dingusių žmonių artimųjų paramos centras bendradarbiauja su policija ir bendruoju pagalbos centru, kurie suteikia informaciją apie mūsų veiklą nukentėjusiesiems. Vaikų dingimo, pagrobimo ar pabėgimo atvejais mes priimame skambučius, nukreiptus iš bendrojo pagalbos centro ir teikiame informaciją, emocinę paramą skambinantiesiems bei esant poreikiui platiname skelbimus apie dingusiuosius.

Nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis teikiame paramą maistu, drabužiais ar laikinu apgyvendinimu. Taip pat padedame gauti teisines, medicinines ar psichologines konsultacijas, siekiant padėti nukentėjusiesiems integruotis į visuomenę. 

Mūsų veikla yra plačiai pripažinta ir teigiamai įvertinta Lietuvoje ir užsienyje. Keli iš gautų apdovanojimų:

 • Centro veikla, įgyvendinant 2004 – 2008 m. Valstybinę programą prieš prekybą žmonėmis, Centro vadovei įteiktas LR Vidaus reikalų ministerijos vardinis medalis, 2008 m.
 • Centro vadovė Ona Gustienė nominuota “Metų moters rinkimuose”, organizuojamose žurnalo „Moteris“ ir apdovanota “Nematomo darbo“ kategorijoje, 2010 m.
 • JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro apdovanojimas už ypatingus nuopelnus teisingumo ir socialinės pažangos srityje (UNODC „United Nations Vienna Civil Society Award"), 2002 m.;
 • LR Vidaus reikalų ministro padėkos raštas už įvykdytą projektą nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje, 2006 m.;
 • LR Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos ir NVO konfederacijos vaikams Padėka už nuoširdžią pagalbą, padedant Lietuvos vaikams, 2006 m.;
 • Centro vadovė Ona Gustienė nominuota „Lietuvos Garbė" nominacijai už veiklą prieš prekybą žmonėmis, 2007 m.

Kolektyvas

Lap 15 2012

Mūsų organizacijos pagrindinė stiprybė ir varomoji jėga yra žmonės, kurie aktyviai dirba tam, kad sumažėtų be žinios dingusių žmonių ir prekybos žmonėmis aukų, o nukentėjusieji gautų profesionalią pagalbą. Pagrindinis mūsų darbo principas yra komandinis darbas ir savitarpio pagalba. Organizacijoje dirba 6 žmonės, kurie rūpinasi nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis integracija, konsultuoja dingusių žmonių artimuosius, vykdo prevencinę ir lobistinę veiklą, kuria projektus ir koordinuoja organizacijos veiklą, veda finansinę apskaitą. Pastoviai ieškome naujų savanorių ir praktikantų, norinčių prisidėti prie mūsų vykdomos veiklos.

Ypatingą vaidmenį organizuojant sklandų ir nenutrūkstamą kolektyvo darbą atlieka Ona Gustienė - organizacijos įkūrėja ir centro Tarybos pirmininkė. Direktorės pareigas centre atlieka Natalja Kurčinskaja, dirbanti centre jau 16 metų. Taip pat centro kolektyvą sudaro socialinė konsultantė, finansininkė bei savanoriai, prisidedantys prie centro veiklų įgyvendinimo.

Nuoširdžiai dėkojame visiems organizacijos savanoriams ir praktikantams! Visi jūs daug prisidedate prie organizacijos darbo ir suteikiate neįkainojamą pagalbą mūsų klientams!

Ypatingai dėkojame visiems buvusiems ir esamiems mūsų kolektyvo nariams, kurie aktyviai dirba organizacijoje ir vysto jos veiklą!

 

Istorija

Lap 14 2012

Dingusių žmonių šeimų paramos centras yra visuomeninė savarankiška, savanoriška ne pelno siekianti ir nepriklausoma asociacija. Savo veikloje vadovaujamės Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisiniais aktais ir Dingusių žmonių šeimų paramos centro įstatais.

Nevyriausybinė organizacija Dingusių žmonių šeimų paramos centras (DŽŠPC), buvo įkurta 1996 m. be žinios dingusių žmonių tėvų ir artimųjų iniciatyva. Susivienyti paskatino neoperatyvi dingusių žmonių paieška Lietuvoje, kai laiku neatliekami neatidėliotini paieškos veiksmai.

Jau pirmaisiais darbo metais susidūrėme su skaudžia problema: dingusios merginos dažnai pakliūdavo į prekybos žmonėmis tinklą. 1997 m. pradėjome teikti pagalbą nukentėjusioms, o 2001 m. įkūrėme pirmąją Lietuvoje prieglaudą prekybos žmonėmis aukoms.

2014 metais įdiegėme nemokamą, visą parą veikiančią pagalbos liniją 116 000 dėl dingusių vaikų. 

Šiandien aktyviai dirbame ir toliau vystome organizacijos teikiamas paslaugas. Siekiame, kad Lietuvoje sumažėtų be žinios dingusių ir nuo prekybos žmonėmis nukentėjusių žmonių skaičius, o visi nukentėję gautų visapusišką pagalbą ir palaikymą.

Daugiau straipsnių...

 1. Misija ir tikslas